home
Demerath
Platt
Wörterbuch

Wèdda, Jòòa un Zèit


Platt Hochdeutsch Anmerkungen
SunnSonne 
MòòndMond 
StèareStern(e) 
   
DrépsTropfendie Dréps (weibl.!)
FròòstFrost 
HétztHitze 
JelattèisGlatteis 
JewittaGewitter 
KältKälte 
KiselHagelmit stimmhaftem s
LóftLuft 
NèwwelNebel 
RäänRegen 
RòurèifRaureif 
SchnieSchnee 
SchòuaSchauer 
TrinselLuftwirbel, Windhose 
WòndWind 
   
dèisdadunkel 
hòllhell(klingt wie hochd. "toll")
   
et drépstes tropft 
et flieztes schwemmt Erde wegEt òs vill Bóddem fòtt jeflietzt.
et fréates friert 
et fuseltes nieselt(kurzes u, stimmhaftes s)
et kiseltes hagelt 
et rääntes regnet 
et schnèischtes schneit 
et tied ópes taut auf 
et trèites trocknet 
   
Daach, Mòònd, JòòaTag, Monat, Jahr 
MórjeMorgenmórjens = morgens
MétdaachMittagmétdaachs = mittags
NòmbdaachNachmittagnobdaachs = nachmittags
ÒòwendAbendòòwends = abends
NòòschtNachtnóóß = nachts
   
KrésdaachWeihnachtenÓp Krésdaach Mórje wòa et kalt un zimlésch hacht jefróa.
UusdereOstern 
PingsdePfingsten 
KirmesKirchweihfestDéémata Kirmes òs óp Pittéschdaach.
FòséschdFasnachtDisjòa òs Fòseschd fréé.
Allahélleje un AllasieleAllerheiligen und Allerseelen 
   
Frééjòa, Summa, Hirrest un WòntaFrühjahr, Sommer, Herbst und Winter 
HeimòòndZeit der Heuernte 
ÈaZeit der Getreideernte 
   
Mòòndésch, Déésdésch, MéttwóchMontag, Dienstag, Mittwoch 
Dunnéschdésch, Frèidésch, SòmsdéschDonnerstag, Freitag, Samstag 
SunnéschSonntag, Feiertag 
Wèatdésch, FèiadaachWerktag, Feiertag 
   
hintletzte Nacht 
hòutheute 
jésdagestern 
fiajésdavorgestern 
móóamorgen 
iwwamóóaübermorgen 
disjòadieses JahrGebrauch vergleichbar mit dem österreichischen "heuer"
firschjòaletztes Jahr 
SchdrééschWeileDaat òs òwwa at en janze Schdréésch hèa.