Steinbrechgewächse - Saxifragaceae:
Saxifraga umbrosa - Porzellanblümchen - London pride
Saxifraga umbrosa - Porzellanblümchen - London pride